आळंदी दर्शन

॥ अलंकापुरी पुण्य भूमी पवित्र,जिथे नांदतॊ ज्ञानराजा सुपात्र ॥
॥ तया आठवीता महापुण्यराशी, नमस्कार माझा श्री सद्गुरू ज्ञानेश्वरांशी ॥

Language Settings

* आळंदीतील व आळंदीजवळील ऐतिहासिक स्थळे *

महत्वाची सूचना :- कृपया वरील स्थळांना भेट देताना तेथील वास्तूची, पर्यावरणाची आणि स्वच्छतेची काळजी घ्यावी.